ZARZĄDZANIE

Zakres naszych działań obejmuje wszystkie wymienione poniżej funkcje procesów zarządzania. Osoby związane z naszą firmą mają na swoim koncie udokumentowane sukcesy, także w zakresie dużych przedsięwzięć biznesowych i społeczno – kulturalnych. Nasza rola może polegać na doradztwie, stałych lub bieżących konsultacjach, ale także udziale w zarządzaniu, lub kierowaniu całym Projektem

SŁOWNIK POJĘĆ:

Zarządzanie, ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. W procesie zarządzania można wyróżnić pięć podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynację i kontrolowanie .(....). ”.... W zależności od obszaru rozróżnia się zarządzanie: personelem (zasobami ludzkimi), produkcją, marketingiem (zarządzanie marketingowe). Z punktu widzenia horyzontu czasowego i rangi podejmowanych decyzji wyodrębnia się zarządzanie: operacyjne (bieżące) oraz strategiczne …....”.

Źródło:
http://portalwiedzy.onet.pl

 

.:Szybki kontakt:.

Most Consulting - Iwona Traliszewska
ul. Białostocka 10 93-355 Łódź , woj. łódzkie
tel. 511 234 324
email: biuro@mostconsulting.pl
7291540407

wykonanie: PRODO tworzenie stron / Polityka cookies