Opinie i referencje (wybrane fragmenty). Oryginały do wglądu

Iwona_Traliszewska

IWONA TRALISZEWSKA

od ponad 20 lat pracuje w tej samej placówce oświatowej. Cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno dzieci, ich rodziców jak
i współpracowników. Potrafi w sposób bardzo umiejętny i skutecznie rozwiązywać trudne problemy i sytuacje robiąc to w sposób kulturalny z dużym wyczuciem i bezkonfliktowo (…) Pełna pomysłowości inicjuje różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno – kulturalne i oświatowe które później z dużym powodzeniem realizuje (…) ... każde przedsięwzięcie doprowadza do pomyślnego zakończenia. Zawsze dotrzymuje danego słowa (...)

(-) Dyrektor, przełożona Iwony Traliszewskiej (20.11.2012 r.)


.. Nazywam ją „Mistrzynią Logistyki”, gdyż jak mało kto potrafi wszystko zaplanować, zorganizować i dopilnować, dbając
o najdrobniejsze szczegóły. Jej przemyślenia zawarte w opracowanych przeze mnie materiałach szkoleniowych, wzbogaciły treści programowe, spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem Uczestników szkoleń …..

Włodzimierz Sosnowski - Współpracownik, konsultant, trener, coach (18.10.2012 r.)


. Cieszymy się, że Iwona podjęła to wyzwanie jakim jest działalność gospodarcza. Znając jej zdolności organizatorskie systematyczność, dokładność i poczucie odpowiedzialności jesteśmy pewni, że „Most Consulting”  będzie gwarancją solidności (…)

A.M.S. - przedsiębiorcy, właściciele firmy handlowo – usługowej z Łodzi (17.12.2012 r.)

Wlodzimierz_Sosnowski

WŁODZIMIERZ SOSNOWSKI

Pan Włodzimierz Sosnowski w ramach Kursu Trenerskiego II stopnia opracował i zrealizował dwa autorskie szkolenia dla grup do piętnastu osób:
"10 x K, czyli jak skutecznie kierować zespołem" - 5 godzin
" D'kalog Zwycięzcy - jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym i społecznym" - 8 godzin

"Oba szkolenia zostały ocenione zarówno przez uczestników jak i superwizora wysoko. Ponadto Pan Włodzimierz Sosnowski jest bardzo charyzmatyczny i energiczny, dzięki czemu szybko zjednuje sobie uczestników (…). … „Profesjonalnie i z sercem podchodzi do swojej pracy. Polecam Włodzimierza Sosnowskiego na stanowisko Trenera”

Karolina Mikołajczak – Koordynator Zespołu Trenerów, Superwizor w Fundacji 11 Muz w Łodzi (9.11.2012 r.)


…... „ Na szczególne wyrazy uznania zasługuje reprezentujący Agencję Zatrudnienia DK Partner Pan Włodzimierz Sosnowski – Pełnomocnik Zarządu i Kierownik Oddziału w Warszawie. Zarówno pracownicy naszego Urzędu, jak i osoby zatrudnione w Agencji zgodnie podkreślają jego inicjatywę, zaangażowanie, inicjatywę i dużą skuteczność w załatwianiu spraw i rozwiązywaniu występujących problemów. Pan Włodzimierz Sosnowski potrafi w sposób umiejętny łączyć interesy Pracodawcy Użytkownika, Agencji, ale także pracowników. Jest człowiekiem kompetentnym, komunikatywnym, życzliwym dla ludzi, ale także bardzo rzeczowym i odpowiedzialnym (...)”

(-) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – woj. mazowieckie (20.02.2012 r.)


Firma „SZAMPAŃSCY” Sp. z o.o. udziela referencji Panu Włodzimierzowi Sosnowskiemu z tytułu współpracy, która miała miejsce w okresie maj 2008 – październik 2009 w zakresie organizacji, zarządzania, HR, oraz marketingu. W tym czasie Pan W. Sosnowski:
-  był Autorem Raportu dotyczącego funkcjonowania firmy, oraz uczestniczył aktywnie we wprowadzaniu w życie wniosków i zaleceń  wynikających z Raportu;
-  przygotował i prowadził rekrutacje i rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy (…)
-  prowadził negocjacje i mediacje w konfliktach i sprawach spornych zakończone uzyskaniem pozytywnego dla nas rezultatu (...)
-  opracował program szkoleń ogólnych, branżowych i szkolenia wstępnego dla nowo zatrudnianych pracowników, a także prowadził szkolenia dla pracowników firmy w łącznym wymiarze ponad 60 godzin (...)                                                          - ..."reprezentował firmę przed Urzędem Miasta, Starostwem, Urzędem Skarbowym i Kontroli Skarbowej, Sanepidem i innymi instytucjami potrafiąc w sposób szybki i skuteczny załatwić różne sprawy, w tym także uważane za bardzo trudne (...)

(-) Prezes Zarządu SZAMPAŃSCY Sp. z o.o w Świdnicy – woj. dolnośląskie (13.05.2011 r.)


ŻABKA Polska S.A. od lutego 2006 roku współpracuje z TAKO KLIMATYZACJA Sp. z o.o. kierowaną przez Pana Włodzimierza Sosnowskiego – Prezesa Zarządu (…). Współpraca obejmuje montaże, serwisy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych oraz związane z tym prace z zakresu wentylacji, zasilania elektrycznego i ogrzewania w ponad 600 sklepach na terenie 9 województw ..... .... TAKO KLIMATYZACJA poprawiała systematycznie jakość i terminowość świadczonych usług w czym duża zasługa Pana Włodzimierza Sosnowskiego i wprowadzanych przez niego zmian w zakresie logistyki, organizacji i koordynacji prac (...)”. 
…..Na podstawie prawie 2-letniej współpracy można stwierdzić, że osoba Pana Włodzimierza Sosnowskiego była dla naszej firmy gwarancją wysokiego poziomu usług (...)”

(-) Dyrektor Departamentu Sprzedaży ŻABKA S.A. Poznań (10.12.2007 r.)

Iwona_Haak

IWONA HAAK

„Praca trenera została oceniona przez uczestników pozytywnie, m.in. „stwarza super atmosferę”, „kompetentna”, „komunikatywna, z dużą wiedzą”, „bardzo dobry sposób prowadzenia zajęć”. Osoby biorące udział w warsztacie wyrażały gotowość do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Panią Iwonę Haak w przyszłości” –

(…) Fundacja FERSO w Łodzi, 12.11.2012


„... Zrealizowała dwa autorskie warsztaty dla grupy do 15 osób:
„Oko cyklonu – zwiększanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej”
„Promienie słońca – jak pomagać i nie wypalać się”
Były to warsztaty psychologiczne, które poruszały takie zagadnienia jak: integracja, komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie emocjami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, motywowanie do działania …...”
„ ….....Oba szkolenia zostały ocenione zarówno przez uczestników jaki i superwizora bardzo wysoko. Jej warsztat opiera się na obszernej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej ….”.
„ …...Charakteryzują ją wysokie umiejętności komunikacyjne, zdolności współpracy i krytycznego spojrzenia na własną pracę. Profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Polecam Iwonę Haak na stanowisko trenera ….” -

(…) superwizor, Fundacja 11 Muz w Łodzi (2.12.2011 r.)


„..... Pani Iwona Haak wyróżniła się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, perfekcyjną organizacją i wysoką kulturą pracy metodycznej. Zajęcia przeprowadzone zostały metodami aktywizującymi w sposób kreatywny i mobilny…..”.
„…...W pełni zrealizowała założone cele edukacyjne przeprowadzonych zajęć”

(…) Koordynator ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Moje życie z PNO”, OnBoard Public Relations Sp. z o.o. w Warszawie (11.06.2011 r.)


„Zlecona praca w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych wykonana została rzetelnie, w sposób wzorowy, zgodnie z programem bez najmniejszych zastrzeżeń i uwag ze strony naszej jednostki, jak i słuchaczy – uczestników kursu” „....Zaprezentowała efektywny warsztat prac, poparty pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz świadomością obowiązku
i odpowiedzialności.
(…) V-ce dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (14.08.2009 r.)

iwona_stepnik_2

IWONA STĘPNIK (z d. Gudkiewicz)

.. „w tym czasie Pani Iwona Gudkiewicz zrealizowała dla naszej firmy dwa szkolenia z zakresu archiwizacji oraz zasad obiegu dokumentów, które w szczególności dotyczyły instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, oraz praktycznego zastosowania normatywów kancelaryjno – archiwalnych. Odbiorcami szkoleń byli pracownicy publicznych służb zatrudnienia ….......”

„Opinie uczestników (…) zawsze były bardzo pozytywne. Zachęciły nas one do zacieśnienia współpracy ..”
…” umiejętność współpracy według jednolitych, wysokich standardów stosowanych przez naszą firmę ...”

(-) Właściciel firmy e-pro edukacja w Szczecinie (12.03.2010 r.)


„Pani Iwona Gudkiewicz współpracuje z nami od listopada 2011 r. W tym czasie zrealizowała dla nas szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i pracowników oświaty z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacji …...”
…...”W trakcie prowadzonych zajęć Pani Iwona Gudkiewicz wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem
. Jej pracę cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, nowoczesne i aktywne metody nauczania, oraz duże doświadczenie ….................”

(-) PROSPECT s.c. we Wrocławiu (5.01.2012 r.)


Pani Iwona Gudkiewicz współpracowała z Pomorsko – Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy (…) przy realizacji szkoleń z zakresu nowelizacji oraz stosowania nowej instrukcji kancelaryjnej w terminie 11.03.2011 – 5.04.2011 r. Jedno szkolenie obejmowało swym zakresem 8 godzin lekcyjnych.

W zajęciach wzięło udział 300 osób w podziale na 10 grup szkoleniowych. Ewaluacja po szkoleniowa pozwala stwierdzić, że Pani Iwona Gudkiewicz jest osobą kompetentną, znającą się na omawianej tematyce oraz wykazującą się dużymi zdolnościami interpersonalnymi …..”

Dyrektor Pomorsko – Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy (24.05.2011 r.)

 

.:Szybki kontakt:.

Most Consulting - Iwona Traliszewska
ul. Białostocka 10 93-355 Łódź , woj. łódzkie
tel. 511 234 324
email: biuro@mostconsulting.pl
7291540407

wykonanie: PRODO tworzenie stron / Polityka cookies