MARKETING - MIX

"Nie możesz mówić, że Twoja firma jest świetna, jeśli nie jest świetna w marketingu" - Polly La Barre   
" Celem marketingu jest stworzenie i utrzymanie Klienta" - Theodore Levitt  

Traktujemy marketing (tu: marketing-mix) jako jeden z priorytetów, biorąc pod uwagę jego różnorodność i wpływ na pozycję rynkową firmy i jej przewagę konkurencyjną. Nasi konsultanci mogą uczestniczyć praktycznie we wszystkich elementach marketingu – mix począwszy od audytu i badań, analiz, ocen i raportów, poprzez udział w tworzeniu koncepcji, strategii i planów, a skończywszy na wprowadzaniu i wdrażaniu ich w firmie. W zakresie promocji oferujemy m.in. współpracę w: tworzeniu wizji, misji i strategii działania; PR - zarówno zewnętrznego jaki i wewnątrz firmy; systemu identyfikacji wizualnej (w tym także: opracowanie nazwy i logo firmy); strony internetowej oraz różnych elementów reklamy.

SŁOWNIK POJĘĆ:

Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix: najbardziej popularna to 4P, następnie formuła 4C, marketing mix dla usług 7P„ (...)

Źródło: Portal „Encyklopedia Zarządzania”

Podstawowa koncepcja 4P (zaproponowana przez McCarthy'ego) obejmuje:

1. Produkt (ang. product) dosł. mieszanka marketingowa - zespół elementów (instrumentów) za pomocą których możemy oddziaływać na rynek. Zawiera w sobie takie elementy jak jakość, marka, asortyment, opakowanie, gwarancja, należy także wziąć pod uwagę jak produkt jest postrzegany przez konsumentów i czy (w jakim stopniu) zaspokaja ich potrzeby

2. Cena (ang. price) – bodaj najważniejszy element marketingu-mix, decydujący o popycie na dany produkt. Elementami charakteryzującymi cenę są: polityka cenowa (konkurencyjność), warunki i terminy płatności, system upustów i rabatów, wreszcie progi rentowności i warunki ew. kredytu

3. Dystrybucja (ang. place) – Według Henryka Bronakowskiego: "kanał dystrybucji - to sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni towarów, bądź usług. Kanał dystrybucji składa się z dwóch najważniejszych podmiotów: producenta i odbiorcy — konsumenta oraz firm pośredniczących i współuczestniczących. Są nimi firmy: handlu hurtowego, detalicznego, transportu, ubezpieczeń, bankowe, reklamowe, spedycyjne, doradcze, badawcze itp. Obejmuje  zarówno kanały dystrybucji, jak i rozwiązania logistyczne"

4. Promocja (ang. promotion). Zaliczamy do niej:
  -  reklamę, która jest płatną i bezosobową formą promocji adresowaną do masowego odbiorcy
  -  public relations (propaganda marketingowa) jest to ogół działań związanych z utrzymaniem jak najlepszych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem
  -  sponsorowanie, czyli organizowanie środków finansowych, rzeczowych, usług na wspieranie działalności dla osiągnięcia określonych celów  marketingowych
  -  sprzedaż osobista, czyli komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży związanych z bezpośrednim kontaktem sprzedawcy
     z nabywcą

Rozszerzona formuła 7P dla usług

W tej formule do istniejących elementów 4P zostały dołączone następujące:

5. Ludzie ( ang. people) - zaliczamy tu: personel obsługujący, klienta oraz innych nabywców

6. Proces (ang. process) - składa się na niego cała procedura świadczenia usługi a mianowicie od zainteresowania klienta poprzez informację, sprzedaż, aż do obsługi po sprzedażowej

7. Świadectwo materialne ( ang. physical evidence) - są to wszystkie wizualne i materialne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług np. logo firmy, jej wewnętrzne wyposażenie, budynki itp.

Źródło: Portal „Encyklopedia Zarządzania”

 

.:Szybki kontakt:.

Most Consulting - Iwona Traliszewska
ul. Białostocka 10 93-355 Łódź , woj. łódzkie
tel. 511 234 324
email: biuro@mostconsulting.pl
7291540407

wykonanie: PRODO tworzenie stron / Polityka cookies