AUDYT i BADANIE

AUDYT

Wykonujemy audyty: BHP, kadrowy, kadrowo- płacowy, finansowy, operacyjny.
W razie potrzeby możemy również wykonać audyt kompleksowy. Biorąc pod uwagę wzrost konkurencji (w tym także nieuczciwej), posługiwanie się w coraz większym stopniu wywiadem gospodarczym i występujące w związku z tym zagrożenia oferujemy również wykonanie audytu bezpieczeństwa
obejmującego ocenę stanu zabezpieczenia mienia, tajemnicy służbowej, systemów łączności, informacji i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo firmy i jej pozycję na rynku

SŁOWNIK POJĘĆ:

Audyt sprowadza się do oceny przez niezależny i uprawniony zespół czy dany przedmiot audytu sprostał wymaganiom (osiągnął cel lub jego działanie jest zgodne ze standardami). Zespół audytujący złożony jest z kilku audytorów (czasami jest tylko jedna osoba dokonująca oceny). Przedmiotem audytu może być osoba, organizacja, system, proces, a także produkt”

Źródło: http://www.cotojest.info.


BADANIE

Jest – po audycie – kolejnym elementem dostarczającym wiedzy o firmie, jej atutach i słabościach, rynku, Klientach i zapewniających wiarygodną i bezstronną informację. Niezależnie od tego czy wykonujemy badanie: bilansu i sprawozdań finansowych, rynku, satysfakcji Klientów, czy Pracowników dostarczamy Właścicielom i osobom zarządzającym firmą narzędzie zapewniające obiektywną ocenę sytuacji. Zapewniamy materiał wskazujący mocne i słabe punkty, szanse i zagrożenia, ale także kierunki działań na przyszłość.

 

.:Szybki kontakt:.

Most Consulting - Iwona Traliszewska
ul. Białostocka 10 93-355 Łódź , woj. łódzkie
tel. 511 234 324
email: biuro@mostconsulting.pl
7291540407

wykonanie: PRODO tworzenie stron / Polityka cookies